J6 coFbogxhRI9iM864NL liGXvsQp2AupsKei7z0cNNfDvGUmWUy20nuUhkREQyrpY4bEeIBuc=s0 w300 rw

الصحة: انتشار 3339 سيارة إسعاف و12 لانشا نهريا لتأمين احتفالات الأعياد – اليوم السابع