J6 coFbogxhRI9iM864NL liGXvsQp2AupsKei7z0cNNfDvGUmWUy20nuUhkREQyrpY4bEeIBuc=s0 w300 rw

اليوم العالمى لمرض باركنسون.. 3 طرق للسيطرة على الشلل الرعاش – اليوم السابع