J6 coFbogxhRI9iM864NL liGXvsQp2AupsKei7z0cNNfDvGUmWUy20nuUhkREQyrpY4bEeIBuc=s0 w300 rw

سعر الذهب «في ذمة الله».. ارتفاع تاريخي لأول مرة ومفاجأة في عيار 21 – الأسبوع